Πρόγραμμα ενίσχυσης από την πολιτεία της Βικτώριας σε νέους Έλληνες μετανάστες

Η Κοινωνική Πρόνεια, ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της ελληνικής κοινότητας που έχει συσταθεί πρόσφατα στην πολιτεία της Βικτώριας για τους Έλληνες μετανάστες των τελευταίων χρόνων, αποτελεί ελπίδα για ομαλή και εύκολη εγκατάσταση.

Το πρόγραμμα αξίας 360,000 Αυστραλιανών δολλαρίων αποτελεί πρωτοβουλεία της Αυστραλοελληνικής κοινότητας της Βικτώριας. Έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς ώστε να βελτιώσει 4 σημαντικούς τομείς της καθημερινότητας των νέων μεταναστατών.

Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων Robin Scott, η Αυστραλιανή κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει υπηρεσίες σχετικές με τις μεταναστευτικές διαδικασίες, εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Περισσότεροι απο 6,500 νέοι Έλληνες μετανάστες θα επωφεληθούν απο αυτήν την πρωτοβουλία. Εκτιμάται ότι το πρόγραμμα θα παραμείνει σε εφααρμογή μέχρι το 2019. Το ενδιαφέρον για συμμετοχή παραμένει αυξημένο, ενώ ο αριθμός αιτήσεων ενδέχται να αυξηθεί.

Return to Top 1300083843